• Informacja dla osób, których dane przetwarzane są przez Kancelarię Komfort Sp. z o.o.  
  • Informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do reprezentacji spółek, instytucji lub osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu rodo